Menu Sluiten

Aanbod basisvoorziening voor alle deeldorpen!

Sinds de verkiezingen van ‘18 heeft Prolaakdal voor het eerst de bevoegdheid ‘ondernemen’ (Lokale Economie/ middenstand) onder haar vleugels. En we vlogen er meteen in. “Wij vinden het belangrijk dat er in alle deeldorpen een aanbod van basisvoorziening is. Bovendien is dit ook essentieel voor de leefbaarheid. Daarom willen wij een beleid voor de lokale detailhandel waarbij er proactief kan worden gewerkt en waarbij er mogelijkheden voor langetermijnplanning worden gecreëerd”, aldus Jurgen Mensch, schepen van Ondernemen. “Bijkomend willen we met een strategisch commercieel plan en de afbakening van kernwinkelgebieden een houvast hebben bij het vergunningsbeleid (locatiebeslissingen winkels, functiewijziging handelspanden) en ondersteuningsmaatregelen”, vult gemeenteraadslid Bart Baumans aan. Dit traject werd alvast goedgekeurd door het schepencollege en de middenstandsraad die zal betrokken worden bij opmaak van het plan.

Vergelijkbare artikels