Menu Sluiten

Aanpak fietspaden
Averboodse Baan

Voor de aanleg van de fietspaden en rioleringswerken op de Averboodse Baan in Veerle vinden er dit jaar en volgend jaar de nodige grondverwervingen plaats. Inmiddels werd er een druk bijgewoonde infomarkt georganiseerd waarop de voornaamste actoren zoals Pidpa, AWV, Aquafin, afkoppelingsdeskundige en grondaankoopkantoor aanwezig waren. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet om in 2024 met de werken te starten.
Het is de bedoeling dat er langs beide kanten van de weg veilige en comfortabele fietspaden komen. Tegelijkertijd worden de openbare verlichting, riolering, nutsvoorzieningen en wegdek vernieuwd. Ook wordt de fietsoversteek ter hoogte van de Huyten beveiligd.

Vergelijkbare artikels