Menu Sluiten

Basishemelwaterplan Laakdal

Lange periodes van droogte, gevolgd door te veel regen op te korte tijd met wateroverlast tot gevolg: het wordt stilaan het typische weerbeeld in België. Samen met Pidpa, als integraal waterbedrijf, en andere lokale actoren werkte het gemeentebestuur aan een basishemelwaterplan – een plan op maat van Laakdal om onze gemeente klaar te maken voor de droogtes van morgen en wateroverlast te voorkomen.

Wat is een basishemelwaterplan?
Met een hemelwaterplan wordt een studie gemaakt van de lokale situatie met o.a. de kritische punten waar men wateroverlast kan verwachten. Dit resulteert in een plan van aanpak met concrete actiepunten om naar de toekomst toe deze wateroverlast te vermijden en tezelfdertijd dit overschot aan water op een duurzame manier in te zetten, bijvoorbeeld door opslag, het vertraagd afvoeren of infiltratie.


Waarom stellen we een hemelwaterplan op?
Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betreft dat meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien zal ook de intensiteit van de buien toenemen waardoor buien met korte en intense neerslag zullen afgewisseld
worden door langere, drogere periodes. Om hiermee om te gaan zal het belangrijk zijn om ruimte te geven aan water.


Benny Smets (schepen van milieu): “Dankzij het basishemelwaterplan wordt een duurzame aanpak van de problematiek van droogte en wateroverlast realiteit. Het plan vormt een leidraad voor ons toekomstig waterbeleid bij het ontwerpen van wegenis, rioleringswerken en onthardingsprojecten.
Daarnaast geeft het een belangrijke insteek voor andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening. Na opmaak wordt er ook een grachtenplan opgemaakt om de grachten te ruimen.”

Vergelijkbare artikels