Menu Sluiten

Budget 2019 goedgekeurd

De begroting 2019 werd goedgekeurd. Belangrijkste punten hierbij zijn: de afschaffing van de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en industriegronden, de aanpassing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de investeringen voor 2019.

Sinds de invoering van de activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en industriegronden in 2014 zijn er in Laakdal heel wat bouwgronden op de markt gekomen. Hierdoor bleef ook de waarde van de bouwgronden vrij stabiel. Omdat de activering zijn doel heeft bereikt, besloot de gemeenteraad deze af te schaffen.

Uitdagingen op lange termijn aanpakken

Bijkomend staat Laakdal voor grote uitdagingen die voortvloeien uit beslissingen van de bovenlokale overheden. Zo zullen de pensioenkosten stijgen met meer dan 30%, zal de taxshift de gemeente jaarlijks ± 450.000 euro kosten, worden er minder subsidies ontvangen voor OCMW-materie, enz, zonder dat gemeenten kunnen genieten van de voordelen die private werkgevers wel krijgen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en op lange termijn een gezonde financiële toestand van de gemeente te behouden, heeft de gemeenteraad besloten om de opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken tot het Vlaamse gemiddelde. Het belastingspakket in Laakdal blijft daarmee nog steeds beduidend lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Ook de gemeente zal inspanningen leveren om de werkingskosten te optimaliseren en te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025.

Ambitie om te blijven investeren in Laakdal

Er staan in ieder geval verschillende investeringen op stapel. Zo zal het fietspad Averboodse Baan aangelegd worden, Capellebeemden zal tot uitvoer komen, de begraafplaats in Veerle zal worden heraangelegd, GBS Eindhout krijgt een nieuwe speelplaats, er wordt gefocust op de vernieuwing van de voetpaden en de gemeentewegen, enz.

”Onze gemeente is financieel gezond en dat willen we zo ook behouden”, legt schepen van Financiën Jurgen Mensch uit. “Het is daarom aangewezen om nu al maatregelen te treffen om dit zo ook in de toekomst te houden. Het is geen leuke optie om de opcentiemen te verhogen maar wel een noodzakelijke!”

Vergelijkbare artikels