Menu Sluiten

Financieel evenwicht!


Als een goede huisvader zorgt onze schepen van Financiën Jurgen Mensch al jaren dat Laakdal een
financieel gezonde gemeente is en ook blijft! Ondanks de sterk gestegen energiekosten, verhoogde toelage
hulpverlening en politiezone, acht loonindexeringen in 2022/2023 en de uitzonderlijk hoge algemene inflatie,
is hij er dan ook weer in geslaagd om een financieel evenwicht te bewaren zonder negatieve impact voor
onze inwoners en personeel. Zijn aanpak werkt dus wel degelijk! “Een efficiënte werking en een gespreid
en evenwichtig investeringsbeleid dragen ertoe bij dat Laakdal een gezonde financiële basis heeft om
ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen!”, aldus Jurgen.

Vergelijkbare artikels