Menu Sluiten

Harmonisatie tarieven Diftar

De afvaltarieven in het werkingsgebied van IOK zullen vanaf 1 januari 2021 geharmoniseerd worden waardoor de verwerkingskosten voor alle gemeentes hetzelfde worden. De vaste kosten blijven een gemeentelijke autonomie. In Laakdal is er een simulatie gedaan van het gemiddelde aan afval voor een gezin zodat men tot een neutraliserend tariefvoorstel is  gekomen. “Wij neutraliseren de gevraagde harmonisering voor het kg-tarief door het vast tarief te verlagen”, verduidelijkt Klimaatschepen Benny Smets. “Hierdoor blijft de filosofie van de vervuiler betaalt recht. Hoe meer je geeft, hoe meer je betaalt. Hoe beter je selecteert, hoe meer je afvalarm winkelt, hoe minder je betaalt. Tenslotte zouden we ook graag hebben dat het GFT-afval niet meer in het restafval verdwijnt. We willen zoveel als mogelijk dat GFT-afval in de GFT-container gaat. We halveren dan ook de vaste kost van de GFT-container.”

Vanaf 1 januari 2021 zullen dus de volgende afvaltarieven gelden voor de Laakdaller: grijze restafvalcontainer: 2,5€/maand en 0,24€/kg en groene GFT-container 0,5€/maand en 0,10€/kg. Papier, glas en textiel wordt nog steeds gratis huis aan huis opgehaald. Daarnaast wordt vanaf 1 maart 2021 de PMD-zak (0,25€) vervangen door een P+MD-zak die minder zal kosten (0,15€/zak) en waar meer in mag. In de P+MD-zak gaat men ook restplastiek kunnen verzamelen. Momenteel kan je nog je restplastiek in de groene zak verzamelen. Die wordt dus afgeschaft en ook vervangen door de P+MD-zak die huis aan huis zal opgehaald worden. Nieuw is ook dat je vanaf 1 januari op het IOK- recyclagepark het ganse jaar GRATIS snoei- en takkenhout kan brengen.

Vergelijkbare artikels