Menu Sluiten

Kerken open voor niet religieuze activiteiten

Om subsidies voor onderhoud en restauratie van kerkgebouwen te behouden, geeft de Vlaamse overheid elke gemeente de opdracht om naar de toekomst van de parochiekerken te kijken. In goede samenwerking met de kerkfabrieken, de Pastorale Eenheid en schepen van Erediensten Jurgen Mensch (Prolaakdal) is er in Laakdal besloten dat in de toekomst de Sint-Gertrudiskerk in Vorst-Centrum en de Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaardkerk in Veerle hun religieuze functie (A-statuut) behouden. De drie andere kerken zullen een B-statuut krijgen. Deze statuten worden nu als een addendum verankerd aan het huidige kerkenbeleidsplan. “In overleg met de kerkfabrieken en pastorale eenheid zal voor de Sint-Lambertuskerk in Eindhout een onderzoek naar herbestemming worden gestart en voor de Sint-Niklaaskerk in Vorst-Meerlaar een onderzoek naar nevenbestemming”, aldus Jurgen. Aangezien de Sint-Jozef Werkmankerk in Veerle Heide geen eigendom is van de gemeente zal de kerkfabriek hier zelf aan het stuur zitten van een mogelijke neven- of herbestemming.

Van 4 naar 2 parochies

Het huidige kerkenbeleidsplan werd in 2017 goedgekeurd. Het kwam tot stand door een stuurgroep waarin zowel een pastorale werkgroep als een burgerlijke werkgroep zetelden maar het miste ambitie en visie naar mogelijk toekomstige neven- of herbestemmingen. “Een gemiste kans destijds” aldus Jurgen.

Ondertussen heeft de Pastorale Eenheid een nieuw pastoraal plan kerkenbeleid opgemaakt. Hierin wordt o.a. opgenomen dat binnen een afzienbare tijd men van 4 naar 2 parochies wil evolueren; nl. O.-L.-V. in de Wijngaard en St.-Jozef in Veerle en St.-Lambertus in Eindhout en St.-Niklaas Meerlaar en St.-Gertrudis Vorst. “Doordat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, worden ook in Laakdal de parochiekerken onderbenut”, legt Jurgen verder uit. “Kerken kennen een cultuur-historische waarde maar ze kosten ook veel aan onderhoud. Dit addendum is dus een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Laakdalse kerken. Er zijn ondertussen al tal van voorbeelden van geslaagde her- en nevenbestemmingen van kerkgebouwen. Het is dus zeker mogelijk om creatieve oplossingen te vinden voor de kerkgebouwen en hen een plaats in het maatschappelijk leven te geven!”

Vergelijkbare artikels