Menu Sluiten

Minituintjes voor onderzoek

Maar liefst 25 minituintjes (die samen het landschapsobservatorium De Merode vormen) werden vandaag in Laakdal aangeplant in het kader van het Europese project FABulous Farmers. Onderzoekers bestuderen op deze manier de impact van de omgeving op de ontwikkeling van de plantjes. “Ik ben tevreden dat onze gemeente een bijdrage kan leveren aan de transitie van de landbouw naar een meer agro-ecologische landbouw”; aldus schepen van Klimaat en Milieu Benny Smets.

De vierkantemetertuintjes zijn allemaal identiek aan elkaar en ook de handelingen (watergift, onkruid wieden, oogsten, determinatie van ziekten en nuttige en schadelijke insecten,…) lopen gelijktijdig en op dezelfde wijze. Op die manier worden de verschillen tussen de tuintjes in relatie gebracht met omgevingsfactoren.
Vanaf mei worden de tuintjes op basis van wekelijkse instructies opgevolgd door de vrijwilligers en het onderzoeksteam van ILVO en RURANT. Tijdens het groeiseizoen dat loopt tot september zal op die manier data verzameld worden met betrekking tot de aanwezigheid van nuttige en schadelijke insecten, ziektenbeelden worden in kaart gebracht, de temperatuur en het vochtgehalte in, op en boven de bodem worden nauwkeurig bijgehouden, enz… .
In het najaar worden alle data geanalyseerd en zullen de resultaten bekend gemaakt worden.
Het project heeft als uiteindelijke doel om landbouwers minder afhankelijk te maken van externe input zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, door het gericht gebruik van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) aan te moedigen.
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Interreg Noord-West Europa (ERDF: European Regional Development Fund) en Vlaanderen.

Vergelijkbare artikels