Menu Sluiten

Neen tegen verkaveling!

Het Laakdalse schepencollege weigert de omgevingsvergunning van een projectontwikkelaar uit Herselt te leveren voor de ontbossing en ontwikkeling van een binnengebied met 20 woonentiteiten gelegen tussen de Rauwstraat en Lange Blok in Veerle. Schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Sels: “Ik ben enkele keren ter plaatse geweest en heb met een delegatie van een 15-tal bewoners overlegd. Er werden bovendien in het kader van het openbaar onderzoek maar liefst 60 bezwaren ingediend. Je kan dus wel spreken dat dit gedragen is vanuit de ganse buurt. De bezwaren gingen vnl. over de planologische toets, de inpasbaarheid in de omgeving, de mobiliteit, de verstoring van  de biologische en ecologische waarde van het terrein en wateroverlast.”

Naast de talrijke bezwaren vanuit de buurt, ontving de gemeente ook negatieve adviezen van Pidpa Riolering, Fluvius, het Agentschap Natuur en Bos en van de gemeentelijke diensten  Duurzaamheid & Mobiliteit.

Frank vervolgt: “Laakdal beschikt vandaag nog over 896 onbebouwde bouwgronden en 348 onbebouwde kavels in woongebied. M.a.w. er kan vandaag aangetoond worden dat er nog voldoende woonaanbod is zodat een ongestructureerd woonuitbreidingsgebied nog niet moet aangesneden te worden. Het project is dan ook volledig in strijd met de visie van het GRS (gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)! Bijkomend is het project gelegen in een biologisch waardevol bosgebied. Toch wou de aanvrager een oppervlakte van 13.533 m² ontbossen. Deze ontbossing zou zowel op de omgeving, fauna en biodiversiteit een negatief effect hebben. Door het wegnemen van het bos en het afsluiten van het ganse projectgebied met een poort zou ook de groene beleving voor de omgeving verdwijnen. Tenslotte werd de ontsluiting van het project gerealiseerd via de bestaande wijk van Lange Blok en Engstraat, wat onaanvaardbaar is! Bijgevolg hebben wij dan ook de aanvraag geweigerd. Indien de aanvrager een beroep zou overwegen, roepen wij dan ook de provincie op maximaal rekening te houden met alle elementen uit onze weigering die zowel administratief als juridisch perfect werd onderbouwd. Een pluim voor onze gemeentelijke diensten is dan ook terecht!”

Prolaakdal is altijd tegen de plannen geweest en wij zijn blij dat de buurtbewoners dit goede nieuws hebben gekregen!

Vergelijkbare artikels