Menu Sluiten

Ontwerpplannen buurtwinkel worden concreet!

Naar aanleiding van een eerder vooroverleg tussen de administratieve diensten, AWV en de bouwheer diende OKAY een ontwerpplan in voor een buurtwinkel in Groot-Vorst, ter hoogte van de Nieuwe Baan (N 174) aan de rotonde.

Het Laakdalse schepencollege nam alvast kennis van de ontwerpplannen. “De buurtsupermarkt zal een grootte hebben van 550 m2”, licht schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Sels een tipje van de sluier. “Er wordt voldoende parking (een 45-tal parkeerplaatsen) voorzien om alle bezoekers en personeel op het eigen terrein te kunnen laten parkeren.”

De toegang zal aangelegd worden op de Nieuwe Baan, zo ver mogelijk van de bestaande rotonde. “Bijkomend zal er ook een trage weg voor fietsers en voetgangers aangelegd worden die de straten Houthoek, Ter Galen (de nieuwe insteekweg tussen Houthoek 72) en Aambeeldstraat  verbindt”, vult Frank verder aan.

Uiteraard zal er met betrekking tot deze plannen nog overleg mogelijk zijn om tot een definitief plan te komen.

Okay zou dit jaar nog de definitieve plannen indienen om volgend jaar te bouwen. Belangrijk is dat de inwoners van Groot-Vorst weten dat er door bouwheer en schepencollege concreet werk wordt van gemaakt.

Vergelijkbare artikels