Menu Sluiten

Rentesubsidie voor infrastructuurwerken

Om in de toekomst verenigingen bij het realiseren van infrastructuurwerken financieel te ondersteunen gaat de gemeente Laakdal rentesubsidies geven en keurde de gemeenteraad ook een borgstellingsreglement goed.

”Dit is een unieke formule die kansen schept voor de verenigingen en ook enkele voordelen biedt voor de gemeente. Zo blijft de impact op de gemeentekas beperkt terwijl we onze verenigingen een stevige duw in de rug geven alsook een stukje mee responsabiliseren ”, legt schepen van Financiën Jurgen Mensch uit. “De rentesubsidies wegen niet door op de financiële evenwichten in het meerjarenplan. Bovendien geeft het ook de flexibiliteit om in te gaan op concrete vragen.”

Af en toe stellen verenigingen, die infrastructuurwerken wensen te doen op gemeentelijke grond om hun werking te optimaliseren, de vraag aan de gemeente of die financieel kan bijspringen. Jeugdverenigingen kunnen reeds genieten van een renteloze lening. Maar voor de andere verenigingen waren er nog geen voorzieningen. “Met de rentesubsidie willen wij ervoor zorgen dat die andere verenigingen onderling ook zoveel als mogelijk op dezelfde manier worden behandeld”, verklaren schepen van Jeugd Frank Sels en schepen van Sport Benny Smets. ”Daarnaast willen wij als gemeente ook borg staan waardoor de clubs makkelijker een lening krijgen. Het ontwerpreglement kreeg alvast positief advies van het forum sport en cultuur.”

Vergelijkbare artikels