Menu Sluiten

Subsidie ‘Overal stroomversnellers’

Laakdal bracht in 2018 de uitdaging van het Vlaams Energieagentschap om lokale energieprojecten naar voren te schuiven en inwoners te overtuigen om hun stem hierop uit te brengen tot een goed eind. Het gemeentebestuur zal de subsidie van 11.906 euro gebruiken om één van de twee ingediende projecten, nl. energiezuinige verlichting voor de sporthal, te realiseren.

Relighting sporthal

De bestaande verlichting van de oude sporthal is verouderd en vooral niet zuinig. Daarom wil men de verlichtingsinstallatie in zaal A van de sporthal vernieuwen. Daarnaast zullen er ook zonnepanelen geplaatst worden die jaarlijks 33.000 kWh groene elektriciteit zullen produceren. “De geplande relighting zal niet enkel het comfort voor de sportclubs, toeschouwers en administratie sterk verbeteren, maar zal ook een aanzienlijke energiebesparing realiseren”, legt schepen van Sport en Klimaat Benny Smets uit. “Dit project levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage bij het realiseren van onze klimaatdoelstellingen (klimaatneutrale organisatie en Kempen 2030). Zo zal er jaarlijks 51 ton CO2 minder uitgestoten worden. Bovendien is het project ook financieel zeer interessant omdat de investering al na 5 jaar terugverdiend is.”

Renovatie stookplaats

Voor het andere ingediende project, de stookplaatsrenovatie van de gemeentelijke basisschool Eindhout werden intussen nog andere subsidies aangevraagd en goedgekeurd ter waarde van 16.000 euro via de Call voor lokale energieprojecten van VEA. Ook dit project zal dus nog worden uitgevoerd. “Schoolgebouwen zijn grote energieverbruikers met hoge energiefacturen. Door deze energieoptimalisatie zal het energieverbruik dalen en kan de school deze uitgaven omlaag krijgen”, besluit Benny.

Vergelijkbare artikels