Menu Sluiten

Veerle krijgt make-over!


AWV wil in 2028 starten met de aanleg van fietspaden tussen de grens met Tessenderlo (Diestse Baan) en de schoolomgeving van de Schans in Veerledorp. Hiervoor organiseerde het gemeentebestuur de afgelopen
maanden tal van ‘klankbordgroepen’ waarin de lokale middenstand, de scholen, de buurtbewoners, De Winde, … betrokken werden. In mei ging er tevens een infomarkt door voor de inwoners van Veerle. Bij het maken van de ontwerpplannen werd er tegemoet gekomen aan de conclusies van de gemeenschappelijke enquête van de 3 scholen uit Veerle, nl. een vraag naar meer en veilige fietspaden in het dorp. Het gemeentebestuur engageerde zich ook om op vraag van de bewoners van Veerle tevens een studiebureau aan te stellen. Die moet tegelijkertijd nagaan hoe de mobiliteit in de onderliggende straten zoals Schandooi, Hulstsestraat,Kapellestraat, Pastorijstraat, Getteken, Makelstraat, … kan verbeterd en veiliger gemaakt worden.

Vergelijkbare artikels