Menu Sluiten

Veiliger door Veerle

In overleg met de scholen, ondernemers, buurtbewoners en verenigingen in Veerle werken Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Laakdal aan een plan voor een veilige en fietsvriendelijke dorpskern in Veerle. Deze studie houdt ook rekening met de enquête uitgevoerd in de drie scholen (GO De Wissel, De Schans en De Wijngaard).

Het doel van het ontwerpplan is om veilige fiets- en voetpaden te voorzien op de Vorstse Baan, Diestse Baan en Veerledorp. Inmiddels werden de ontwerpplannen ook besproken in een klankbordgroep en met de aanwezige middenstanders.

Naast fietspaden wordt er ook getracht meer groen in het centrum en veilige oversteekplaatsen met aangepaste verlichting te krijgen. Het gemeentebestuur is ook in overleg met De Wissel, CVO (centrum voor volwassenonderwijs) en Zonnige Kempen om op hun terreinen extra parkeerplaatsen te voorzien. Er wordt getracht om de plannen in uitvoer te laten gaan in 2026.

Vergelijkbare artikels