Menu Sluiten

Verwarmingstoelage OCMW

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten kennen de OCMW’s in het kader van het Sociaal Verwarmingsfonds een verwarmingstoelage toe.

De maximumhoeveelheid stookolie waarvoor een toelage toegekend wordt, bedraagt 2.000 liter per jaar.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent (voor aankopen aan een prijs van € 0.97 of minder) tot maximaal 36 cent per liter (voor aankopen aan een prijs vanaf een prijs van € 1.495 per liter).

De forfaitaire toelage voor de aankoop van kleine hoeveelheden aan de pomp telt € 456. Deze zal elk jaar in functie van de evolutie van de mazoutprijs worden aangepast.

Deze nieuwe tarieven zullen toegepast worden voor alle aanvragen met betrekking tot leveringen vanaf 1 juli 2022. Voor aanvragen met betrekking tot leveringen van voor deze datum blijven de oude tarieven en volumegrenzen van toepassing.

De verwarmingstoelage is cumuleerbaar met de toelage van € 225 van de FOD Economie voor gezinnen die zich met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal mazoutfonds, moet je contact opnemen met het OCMW (013 67 01 10 of [email protected]) binnen de 60 dagen na de levering.

Vergelijkbare artikels