Menu Sluiten

Wie is wie

WIE IS WIE

Ontdek de gemotiveerde leden van ons team!

Benny Smets

Benny Smets

Schepen

Schepen van Klimaat, Dierenwelzijn, Sport en Internationale samenwerking.

”Een open en duurzame gemeente op mensenmaat is voor mij het ideaal!”

Benny Smets

Oude Veerlebaan 46, Eindhout

[email protected]

+32 474 30 72 60


Geboren als zoon van Charel en Aline is Benny Smets een rasechte Eindhoutenaar. Hij is getrouwd met Brigitte en is papa van Ruud. In zijn jeugd was hij actief in de Chiro, het jeugdhuis, de voetbalclub. Naast zijn politieke activiteiten kan je hem wandelend of sportief fietsend tegenkomen.

Al vrij jong stapte Benny in de lokale politiek. Als schepen van Sport, Klimaat, Dierenwelzijn en Internationale Samenwerking kan hij trots terugblikken op zijn talrijke realisaties de laatste jaren zoals de verschillende samenaankopen, subsidies voor o.a. isolatie, sportclubs die er allemaal op vooruit zijn gegaan, Laakdal Fairtradegemeente met een wereldwinkel en kringwinkel, het maximaal bewaren van het groene karakter van Laakdal, enz.

Benny: “Ik wil dat Laakdal een gemeente is waar we allemaal fier op kunnen zijn en waar elke Laakdaller zich thuis voelt. Een open en duurzame gemeente op mensenmaat is voor mij het ideaal!”

Frank Sels

Frank Sels

Schepen

Schepen van Jeugd & Wijkwerking, Mobiliteit en Ruimtelijke ordening & Patrimonium.

“Er zijn nog vele uitdagingen en opportuniteiten in Laakdal!”

Frank Sels

Kapelleberg 87, Eindhout

[email protected]

+32 495 58 63 69


Frank, gehuwd met Karin Goos en papa van Inte, is al 24 jaar actief in de Laakdalse politiek en verenigingsleven. Als schepen is hij bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Patrimonium, Mobiliteit en Jeugd en Wijkwerking. Zo kreeg hij de kans om enkele dossiers mee te realiseren.

Frank: “Ik ben vooral trots op mijn rol in dossiers zoals o.a. het fietspad Langedijk, de doortrekking van de Nikelaan, het behoud van de brug Langvoort, de bouw van enkele nieuwe jeugdlokalen en de nieuwe kantine aan de speeltuin, de fietsstraat in de Kapellestraat, de oprichting van de kindergemeenteraad, de drie windmolens aan ‘t Albertkanaal, de restylingsprojecten van de buurten Rozenstraat - Wouwerhoeve, ... Maar er zijn nog vele uitdagingen en opportuniteiten in Laakdal ! Zo ligt het dossier voor een nieuw gesubsidieerd fietspad tussen Lakstraat en het abdij van Averbode en de schoolomgeving Veerle klaar, ontwerpen we een nieuwe turnzaal, BKO en judolokaal in Eindhout, starten we met de bouw van Capellebeemden en droom ik van serviceflats ter hoogte van het oud gemeentehuis in de Kerkstraat.”

Jurgen Mensch

Jurgen Mensch

Schepen

Schepen van Ondernemen, Communicatie, Financiën, Gezondheid, Kerkfabrieken en ICT.

“Ik wil bepalend zijn voor belangrijke dossiers zoals de dorpskernvernieuwing in Klein-Vorst!”

Jurgen Mensch

Meerlaarstraat 189, Klein-Vorst

[email protected]

+32 472 97 00 44


Jurgen is getrouwd met Katrien en vader van Gian en Nele. Naast zijn job als ontwikkelaar van geneesmiddelen en zijn politieke activiteiten kan je hem terugvinden bij TC Laakdal, aan de KWB-visvijver of als helpende hand bij vele organisaties. Jurgen is tevens ook de oprichter en organisator van het succesvolle “Laakdal zonder Grenzen”.

Jurgen werd pas schepen in 2016. Hij is een man van weinig woorden maar daden. Als schepen van Ondernemen, Financiën, Gezondheid, ICT & Communicatie heeft hij op deze korte periode veel betekend voor Laakdal. Hij onderhandelde verbeterde contracten voor o.a. telecom, server, printer, druk- en papierkosten. De multinationals werden gecontroleerd en gewezen op hun plichten. Zo realiseerde hij voor jaarlijks meer dan 400.000 euro extra in de gemeentekas. Door zijn werk is het nieuwe gemeentehuis afbetaald in 14 jaren zonder dat de burger daar 1 cent moet voor bijdragen. Met zijn actie ‘Laakdal stopt met roken’ hielp hij al tientallen mensen van de tabak af. Jurgen: “Ik wil bepalend zijn voor belangrijke dossiers zoals de dorpskernvernieuwing in Klein-Vorst!”

Bart Baumans

Bart Baumans

Gemeenteraadslid

“Ik zet mij in voor de behoeften van de kleine middenstand en hun parkingprobleem. Daarnaast wil ik werk maken van de vernieuwing van de dorpskern van Klein-Vorst.”

Bart Baumans

Heistraat 14, Klein-Vorst

[email protected]

+32 475 66 36 28


Met hart en ziel baatte Bart samen met vrouw Leen Nicasy buurtwinkel Spar in Klein-Vorst uit. Hij heeft 2 kinderen: Laurien en Filip.

Verder is hij gemeenteraadslid, bestuurslid van de Laakdalse middenstandsraad en is hij actief bij o.a. KWB, harmonie Cecilia², buurtcomité en CMV Middenstand. Bart: “Ik zet mij in voor de behoeften van de kleine middenstand en hun parkingprobleem. Daarnaast wil ik werk maken van de vernieuwing van de dorpskern van Klein-Vorst.”

Stefaan Hoes

Stefaan Hoes

Gemeenteraadslid & fractieleider

Afgevaardigde, hoofdbestuurslid en provinciaal bestuurslid van het ABVV Metaal Mechelen/Kempen, gemeenteraadslid.

“Ik zet mij in om Laakdal zwerfvuilvrij te maken door o.a. meer camera’s te plaatsen.”

Stefaan Hoes

De Korenbloem 2, Groot-Vorst

[email protected]

+32 496 21 58 96


Stefaan is zoon van marktkramer ‘de witte Hoes’ en Mit van Gorp. Hij is getrouwd met Lily Van Aelst en is papa van Sally, Valerie en Nick en opa van Jilske, Sieltje en Lorre. In zijn jeugd was hij actief in de KAJ, LRV en voetbalclub Standaard Vorst. Hij is afgevaardigde, hoofdbestuurslid en provinciaal bestuurslid van het ABVV Metaal Mechelen/Kempen. Stefaan zetelt in de gemeenteraad: “Ik zet mij in om Laakdal zwerfvuilvrij te maken door o.a. meer camera’s te plaatsen.”

Theo Van de Weyer

Theo Van de Weyer

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid, ex-schepen van groendienst, senioren en feestelijkheden.

“Ik wil een nog beter Laakdal waar het goed is om te wonen!”

Theo Van de Weyer

Kabienstraat 58, Veerle

014 84 15 54


Gewezen vakbondsafgevaardigde (ABVV) Kempen bij DAF Theo is al 45 jaar actief in de Laakdalse politiek. Zo zetelt hij al jaren in de gemeenteraad; waarvan enkele jaren als schepen van groendienst, senioren en feestelijkheden. Theo is begaan met de begraafplaatsen, seniorenwoningen, betaalbare rusthuizen, enz. Daarnaast zou hij ook graag een gemeentelijke visvijver bekomen. Theo: “Ik wil een nog beter Laakdal waar het goed is om te wonen!”

Evelien Thys

EvelienThijs (1 van 1)

Lid van het bijzonder comité sociale dienst

“Ik wil dat wij als gemeente de juiste ondersteuning kunnen geven aan de mensen op het moment dat ze die nodig hebben.”

Evelien Thys

Zuid De Vliet 23, Klein-Vorst

[email protected]

+32 497 76 58 81


Evelien is gehuwd met Maarten Thys en samen hebben zij een dochter Renée en zoon Vic. In haar vrije tijd wandelt zij graag met haar honden. Daarnaast probeert zij tijd vrij te maken voor harmonie Cecilia² en gaat zij graag met vrienden op stap. Evelien zit in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Evelien: “Ik wil dat wij als gemeente de juiste ondersteuning kunnen geven aan de mensen op het moment dat ze die nodig hebben. Maar ook veilige schoolomgevingen en kinderopvang vind ik heel belangrijk!”

Kristof Daems

Kristof Daems

Lid van het bijzonder comite sociale dienst

“Ik droom van een aaneengesloten fietsstraat van Veerle tot Klein-Vorst. Door de trage wegen te inventariseren en terug te gebruiken kan er een lus door gans Laakdal worden gemaakt om recreatief te wandelen en te fietsen.”

Kristof Daems

Witte Hoeve 24, Veerle-Heide

[email protected]

+32 496 50 23 14


Kristof is getrouwd met Ilse Verbeeck. Sinds deze legislatuur zit hij ook in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hij is zeer sportief: als lid van V.V. Laakdal en het VDB Cycling Team. En als hij niet op de fiets zit, loopt hij. “Ik droom van een aaneengesloten fietsstraat van Veerle tot Klein-Vorst”, vertelt Kristof. “Door de trage wegen, kerkepaadjes, veldweggetjes, enz. te inventariseren en terug te gebruiken kan er immers een lus door gans Laakdal worden gemaakt om recreatief te wandelen en te fietsen.”

Karine Van Uytven

Karine Van Uytven

Co-voorzitster ProLadies

“Laakdal heeft zo’n mooie plekjes maar weinigen weten hiervan. Daarom vind ik dat het toerisme in onze gemeente meer gepromoot mag worden. Daarnaast ijver ik voor meer middenstand in Groot-Vorst!”

Karine Van Uytven

Veldstraat 43, Groot-Vorst

[email protected]

+32 497 63 27 18


Karine is getrouwd met Luc Beyns. Samen hebben zij een zoon en een dochter. Zij is al meer dan jaren vakbondsafgevaardigde bij Mora in Mol. Sinds vorig jaar is zij ook voorzitster van de Proladies. In haar vrije tijd is zij lid van wandelclub W.S.V. Mol. Karine: “Laakdal heeft zo’n mooie plekjes maar weinigen weten hiervan. Daarom vind ik dat het toerisme in onze gemeente meer gepromoot mag worden. Daarnaast ben ik ook grote voorstander van volkstuintjes en ijver ik voor meer middenstand in Groot-Vorst!”

Steffi Cools

Steffi Cools

Co-voorzitster ProLadies

"Ik vind de veiligheid van onze kinderen belangrijk. Zo wordt er aan de school in Klein-Vorst te hard gereden en wordt er op plaatsen waar het niet mag geparkeerd. Er moet iets aan deze gevaarlijke situatie gedaan worden!”

Steffi Cools

Meerlaarstraat 102, Klein-Vorst

[email protected]

+32 494 34 25 84


Steffi en haar vriend Bart Giels zijn de fiere ouders van Milo en Febe. Daarnaast is zij ook ondervoorzitster van de Proladies. In haar vrije tijd supportert zij voor haar zoontje bij KFC Excelsior Vorst of gaat zij met vrienden een pintje drinken in de kantine van FC Britanic. Steffi: "Ik vind de veiligheid van onze kinderen belangrijk. Zo wordt er aan de school in Klein-Vorst te hard gereden en wordt er op plaatsen waar het niet mag geparkeerd. Er moet iets aan deze gevaarlijke situatie gedaan worden!”

Inge Boonen

Inge Boonen

Bestuurslid

“Ik wil meer groen en pluktuinen. Daarnaast wil ik mij ook inzetten voor het dierenwelzijn. Zo wil ik een hondenlosloopgebied, meer ruiterpaden enzovoort!”

Inge Boonen

Tulpenstraat 41, Eindhout

[email protected]

+32 499 25 91 14


Deze bezige bij vult bijna al haar vrije tijd met vrijwilligerswerk in: als medeverantwoordelijke in de Oxfam-Wereldwinkel in Veerle, als lid van het kriebelteam van GBS Eindhout, als WITZ-er (WijkInitiatief Tegen Zwerfvuil) en als vrijwilliger in het Laakdalse zwerfkattenproject. Inge: “Ik wil meer groen en pluktuinen”, verklaart zij. “En daarnaast wil ik mij ook inzetten voor het dierenwelzijn. Zo wil ik een hondenlosloopgebied, meer ruiterpaden, enz.!”

Gert De Boel

Gert De Boel

Bestuurslid

“De gemeente heeft al heel wat geïnvesteerd in het sportcentrum De Vloed in Klein-Vorst. Een goede zaak maar dit sportcentrum mag nog verder worden uitgebouwd!”

Gert De Boel

Kapelleberg 66, Eindhout

[email protected]

+32 476 76 12 33


Gert is getrouwd met Anja Lievens. Samen hebben zij één dochter: Rani. In zijn vrije tijd vind je hem zeker op de tennisclub van Laakdal terug. Samen met enkele vrienden uit de buurt organiseert hij ook al jaren ‘Kapellekeskermis’. “De gemeente heeft al heel wat geïnvesteerd in het sportcentrum De Vloed in Klein-Vorst. Een goede zaak maar dit sportcentrum mag nog verder worden uitgebouwd!”, aldus Gert.

Kelly Mondelaers

kelly-1x

Bestuurslid

“Wij hebben een heel leuke buurt. Het is leuk meegenomen dat de gemeente buurt- initiatieven ondersteunt met een subsidie. Maar het zou leuk zijn als de buurten bijvoorbeeld een wijkbudget zouden kunnen krijgen om hun buurt nog beter te maken.”

Kelly Mondelaers

West-Molenveld 12, Groot-Vorst

[email protected]

+32 472 83 86 23


Kelly heeft samen met haar man Rob Smolders een zoontje Mathisse en dochtertje Laute. Zij is voorzitster van het oudercomité van VBS Groot-Vorst. “Wij hebben een heel leuke buurt”, lacht Kelly. “Zo organiseren wij o.a. een bbq. Het is leuk meegenomen dat de gemeente deze buurtinitiatieven ondersteunt met een subsidie. Maar het zou leuk zijn als de buurten bijvoorbeeld een wijkbudget zouden kunnen krijgen om hun buurt nog beter te maken.”